Bağışçıları Harekete Geçiren 8 Kaynak Geliştirme Mekanizması

Kurumunuza yapılan bağışlar, projelerinizi hayata geçirirken izleyebileceğiniz kaynak geliştirme metotları arasında oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu süreçte kilit rol oynayan şey ise bağışçı topluluğunuzla yürüttüğünüz sağlıklı ilişkiler. Bu süreci etkin bir şekilde yönetip bağışçılarınızın ilgisini nasıl canlı tutabileceğinizi, Türkiye’de sivil toplum, özel sektör ve kamuda yer alan farklı aktörler arasındaki iletişimi artırarak faaliyetlerin sosyal etki alanlarını genişletmeyi amaçlayan Çözüm Alanı kurucularından ve Indiana University Lilly Family School of Philanthropy doktora öğrencisi Sevda Kılıçalp anlatıyor. Lafı daha fazla uzatmadan sözü kendisine bırakalım.

İnsanlar neden sivil toplum kuruluşlarına bağış yapar? Hepimizin bu soruya hızla verebileceği birkaç yanıtı var. Bunların doğruluğuna ve genel geçerliğine sıkı sıkıya inanıp ona göre kaynak geliştirme stratejilerimizi oluşturuyoruz. Bu fikirlerin nereden geldikleri ve bir tabanı olup olmadığı kaynak geliştirme çalışmalarının başarısı için oldukça kritik. Kaynak geliştirme hızlı, idari ve stratejik görevlerin sürekli birbiriyle kapıştığı, karmaşık bir dünya. Çoğu kaynak geliştirme sorumlusu kendi bağışçılarının motivasyonlarını inceleme veya konuyla ilgili araştırma raporlarına göz atma fırsatı bulamıyor; belki  bunu gerekli de görmüyor. Bu yazıda size “bağışçılarının yüzde kaçının hangi motivasyonla bağış yaptığı” gibi istatistikler vermeyeceğim. 500 akademik makalenin incelendiği geniş bir literatür taramasına* göre tespit edilmiş 8 kaynak geliştirme mekanizmasından  bahsedeceğim.

1. Bağışçıları ele aldığınız sorunlardan ve ihtiyaçlardan haberdar edin.

Bir kişinin bağış yapması için önce karşılanmamış bir ihtiyacın varlığından haberdar olması gerekiyor. Burada STK’lar ve STK’ların faaliyetlerinden yararlanan kişilere iş düşüyor. STK’ların çalıştıkları alanlar hakkında sürekli bilgi üretmesi veya tabanını gelişmeler hakkında güncellemesi bu yüzden önemli. Bağışlar sorundan etkilenen kişiler ile doğrudan etkileşime geçtiklerinde ve yaşamlarına tanık olduklarında bağış yapma ve diğer şekillerde harekete geçme ihtimalleri artıyor. İhtiyaçları göstermek açısından medyanın rolü de büyük. Kriz durumları dışında geleneksel medyada yer almak halen zor olsa da STK’lar alternatif medyayı kullanarak ele aldıkları toplumsal soruları bireylerin gündemine taşımaya çalışıyorlar.

2. Talebinizi net şekilde ortaya koyun.

Aslında  toplumumuzda “istemenin” ne kadar önemli olduğunun bilindiği “isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara” deyişinin dilimize yerleşmesinden belli oluyor ama para söz konusu olduğunda ya bizi bir sıkıntı basıyor veya istediğimizin açık olduğunu farz ediyoruz. Halbuki pek çok kişi sadece “kendisine bağış talebi gelmediği için” bağış yapmadığını bildiriyor. Tersi durum da  geçerli. Pek çok kişi “sadece bağış talebi geldiğinde bağış yaptığını” söylüyor. İstemek kadar kimin istediği ve nasıl istediği de önemli. Bağışçılara sunduğunuz seçenekleri arttığınızda bağış yapma ihtimali yükseliyor. Tanıdığı, güvendiği bir kişinin destek çağrısı çok daha etkili oluyor. Yardımseverlik maratonlarında koşan arkadaşlarımız bizi koşarak destekledikleri STK’ya bağış yapmaya davet ettiklerinde onların talebini genellikle karşılıksız bırakmıyoruz. Bu yüzden maratonlardan gelen katkılar STK’ların bireysel bağış gelirleri içinde en büyük payı oluşturmaya başladı. Buradan da var olan destekçiler ile sosyal bağ oluşturmanın ve onlar sayesinde yeni bağışçılara ulaşmanın ne kadar önemli olduğu mesajı çıkıyor.

3. Bağış yapmanın bağışçıya maliyetini azaltıp faydasını arttırın.

Bağışın bağışçıya maliyeti nasıl azaltılabilir? Bunun birden fazla yolu var. Kamu yararına çalışan kuruluşlara yapılan bağışların gelir vergisinden düşürülebilmesi bunlardan biri; ama maalesef bordrolu çalışanlar için böyle bir seçenek halen söz konusu değil. STK’lar yapılan her bağışın büyük bir bağışçı tarafından aynı ölçüde eşleştirileceğini duyurduklarında da bağışçılar desteklerinin etkisinin artacağını bildiklerinden daha  fazla bağış yapmaya motive olabiliyorlar. Bağış işlemini kolaylaştırmak da bağışın maliyetini azaltıcı bir faktör. Peki bağışçıya ne tür materyal faydalar sağlanabilir? Özel hizmetlere ulaşım (bir sanat kuruluşunun konserlerde destekçilerine ön sıradan yer ayırması vb.) veya özel bir grubun parçası olma imkanı (altın destekçiler vb.) bazı bağışçıları motive edebiliyor.

4. Nasıl kamusal faysa sağladığınızı ve neden çalışmalarınızın kritik olduğunu gösterin.

Altruism, toplumun refahı için başkalarının iyiliğini kendininkinden daha fazla düşünmek anlamına geliyor. Hiç bir bağışın tamamen bencil veya tamamen altruist motivasyonlarla yapılmadığını, bu iki ucun arasında bir yerlerde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Altruist uca daha yakın olan bağışçılar STK’ların sorundan etkilenenlere nasıl çözümler sundukları ile ilgileniyorlar. Bu tür bağışçılar, destekledikleri STK’nın büyük bir fon aldığını gördüklerinde kendilerine ihtiyaç kalmadığını düşünüp başka bir STK’ya bağışlarını kaydırabiliyorlar.

5. Bağışçılara itibar kazandıran ortamlar sunun

Bağışçılık bir toplumda  “olumlu sosyal davranış” olarak görülüyorsa bireylerin özellikle kendi referans grupları gözünde  prestij kazanmak veya sosyal normlara uyduklarını göstermek  için bağış yapma eğilimleri yüksek olacaktır. Bu motivasyon kaynak geliştirme sorumluları tarafından nasıl harekete geçirilebilir? Elbette potansiyel bağışçılara kendi referans grubundaki kişilerin bağış yaptığının bildirilmesi, bağışçı isimlerinin yayınlanması, Destekle Değiştir (giving circle) gibi birlikte bağış yapılan ortamların yaratılması, bağışçılara toplum içinde teşekkür edilen etkinliklerin düzenlenmesi ile bu mümkün.

6. Bağış yapmanın psikolojik faydalarını ön plana çıkartın.

Bir kişi bağış yaparak kendi imajına katkıda bulunabilir, öz saygısını arttırabilir ve kendisiyle ilgili daha iyi şeyler hissedebilir. Sorunların çözümüne katkıda bulunduğu, sosyal normlara uygun davrandığı, “iyi bir kişi olma” ile eşleşen bir sorumluluğu karşıladığı için bağış yapma eylemi haz verebilir.

7. Bağışçılarla değerleriniz üzerinden bağ kurun.

Bazı kişisel değerler bağışı daha fazla teşvik eder. Bir kişinin sahip olduğu değerlerle bir STK’nın temsil ettiği değerler arasında ne kadar örtüşme varsa kişinin bu STK’ya bağış yapma ihtimali artar. Bu bağlamda STK’ların belli aralıklarla temel değerlerinin ne olduğu hatırlamaları ve bunların tüm çalışanlar, gönüllüler, üyeler tarafından ne derece paylaşıldığına bakmaları gerekiyor. STK’ların değerleri tüm paydaşlar için net olmalı hem günlük işleyişte hem planlamalarda temel alınmalı. Bağışçılarla değerler üzerinden diyalog kurulmalı.

8. Bağışçılara etkinizi gösterin.

İnsanlar yaptıkları katkının birşeyleri değiştireceğini hissettiklerinde bağış yapmaya daha meyilli olurlar. Size sürekli faaliyetlerinizin etkisi ile ilgili sorular soran veya “paramın nereye gideceğini bilmediğim için bağış yapmıyorum” diyen kişiler etkililik faktöründen motive olan bağışçılardır. Kuruluşu tanımak  ve çalışanlarına/yönetimine güvenmek, idari giderlere ve kaynak geliştirme çalışmalarına ayrılan bütçenin aşırı olmadığını bilmek bu tür bağışçıları teşvik eden faktörlerdir. Önce gönüllülük yapıp kuruluşu tanıyıp sonra bağışçı olmak isteyebilirler. Kaynak geliştirme sorumlularına düşen kuruluşu tanıma imkanları yaratmak, faaliyetlerin sonuçları ve kaynakların nasıl kullanıldığı ile ilgili düzenli bilgi sunmak ve bağışçıların neden kuruluşa güvendiğini ifade etmek.

Araştırmalar bağışçı motivasyonları ile ilgili ipuçları verebilir ama en güvenilir kaynağın yine kendi bağışçılarınız olduğunu unutmamak gerekiyor. Var olan ve potansiyel bağışlarınıza tanıyıp motivasyonlarını anlamaya gayret sarf ettiğiniz ve bunu kaynak geliştirme stratejilerinize yansıttığınız ölçüde çalışmalarından aldığınız verim artacaktır.

* Bekkers, René, and Pamala Wiepking. (2011). A literature review of empirical studies of philanthropy: Eight mechanisms that drive charitable giving. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 40(5): 924-973.

Başarılı Bağış Kampanyası İçin Küçük ve Etkili Adımlar

Yürüttüğünüz Bağış Kampanyası Beklediğiniz Etkiyi Yaratmazsa

Etkili Bağış Kampanyası Planı Nasıl Oluşturulur?

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!

How to Create Custom Fields for the Data Special to Your Organisation?

As you already know, a good database management is a key to the success of your organization. Custom fields in your Raklet account allow you to keep the data which is important to you.

Each organization needs a different kind of data related to its community. This can be the graduation year for an alumni association or the abilities of the volunteers for a human rights organization.

With the custom fields feature of Raklet, you can create custom fields as much as you need and keep the data important to you. All you have to do is to create custom fields while importing your data into your Raklet account.

You can screen these custom fields in the profiles of your contacts and update them whenever you want.

You are more powerful when you know your community better.

How to Create an E-mail Template?

You can create templates in your Raklet account for the e-mails that you send frequently and so make the process even more easy.

1. Go to E-mail section in the left column in the admin panel and click Templates in the page. When you click +Create New Template button, you will be oriented to the page where you can compose your template.

E-mail sablonu 1

2. After having decided to the subject of your template, click Design button for the second step of the process.

Sablon olusturma 2

3. You can chose the parts that will be included in your template by clicking +Add Part button on the left side.

4. In order to add photo or file to your template, just click the related part and Select file button in the following window.

5. For the text part, click the related part again and write down the content of your template. In order to send personalized e-mail, just click to Add Custom Info button and chose First Name, Last Name.

6. After having organized all the parts, click Save button. Your template is ready to be used in case of need.

How to Send E-mails to Your Members?

You can create an efficient communication channel with your members by sending e-mails to your community. In line with your categorises in your account, you can send bulk or individual, customized or standard e-mails.

  1. Go to E-mail section in the left column in admin panel and click +Create New Mail.

2. Now, you are in the first step of creating a new e-mail, in the planning page. Chose your recipients on the basis of your lists, tags or person. Write down the subject of your e-mail and click Design for the second step.

3. If you want to use one of your templates as the content of your email, click Select From Templates button. If you want to create an email from zero, design your e-mail by clicking Add Part button.

4. For the photo or file which you want to add to your e-mail, click on the related section and then Select File button.

5. To create the text section of your e-mail, click the related part, compose your text and then click Save button. If you want to send individualised e-mails, add First Name, Last Name from Custom Field Section.

6. Click Preview button to see how it looks like. If everything is ok, you can send it directly. Also, you can send a test mail to yourself for an additional control.

Üye Yönetim Sistemi Hizmeti Almak ya da Kendi Sisteminizi Oluşturmak: İşte Bütün Mesele Bu!

Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre kendi geliştirdiğiniz bir üye yönetim sistemi ya da üye takip programı kısa vadede çok daha ekonomik ve işlevsel bir çözümmüş gibi görünebilir. Ancak böyle bir uğraşının altına girmeden var olan bir üye yönetim sistemi hizmetini tercih etmeniz için geçerli çok sebebiniz var.

İnsanlar size Raklet gibi bir üye yönetim sisteminin iş verimliliklerini ne kadar artırdığından bahsederken gururla kendi sisteminizi geliştirdiğinizi söyleyebilirsiniz. Ekibinizden birileri bu işin uzmanıysa ya da sistem her ihtiyacınız olduğunda yanınızda olabilecek adanmış gönüllüleriniz tarafından sağlanıyorsa gururlanmak en doğal hakkınız. Aksi halde kendi sisteminizi geliştirmeye çalışmak zaman, enerji, para kaybı ve artan sorumluluk gibi bir dizi sorunu göğüslemeniz gerektiği anlamına geliyor. Neden mi ?

Zaman

İhtiyacınız olan üye yönetim sistemi ekibinizdeki konuyla ilgili insanlar tarafından geliştiriliyor olabilir. Bu da bu işle uğraşan ekip arkadaşlarınızın zamanlarının büyük bir bölümünü bloke etmeniz anlamına geliyor. Bu insanların kurumunuzdaki misyonları üzerine tekrar bir düşünmenizde fayda var.

İhtiyaçlarınıza yönelik bir üye yönetim sistemi geliştirmeleri için kurum dışından birileriyle de anlaşmanız mümkün. Ancak bu kişilerin kurumunuzun ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayabilmeleri ve buna yönelik sıfırdan etkili çözümler üretebilmeleri için yine gereğinden fazla beklemeniz gerekebilir. Gelin görün ki işler beklemiyor.

Değişen ihtiyaçlar

Üye yönetim sistemi bir kere geliştirilip ömür boyu kullanılabilen bir sistem değil ne yazık ki. Böylesine hızlı değişen bir dünyada kurum olarak ihtiyaçlarınız sürekli değişiyor, kullandığınız sistemlerin de buna uyum içinde değişebilmesi gerekiyor.

Kendi üye yönetim sisteminizi geliştirdiğinizde sistemin devamlılığı, sorunsuz bir şekilde çalışıyor olması ve yeni durumlara adapte olabilmesi için ekibiniz yine gereğinden fazla zaman harcayacak. Halbuki tüm bu sorumlulukları bir üye yönetim sistemi hizmetine devrettiğinizde gönül rahatlığıyla asıl amacınıza odaklanabilirsiniz.

Uzmanlık

Bir üye yönetim sistemi hizmetinden yararlanırken yalnızca üyelik sistemine dayalı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretmeye çalışan ve dolayısıyla bu konuda uzman bir ekibin hizmetinden yararlanmış olursunuz. Raklet’te 10 kişilik uzman bir ekip tam zamanlı olarak sistem üzerinde çalışıyor. Böylelikle ihtiyaçlarınıza uygun, test edilmiş, en etkili çözümleri çok daha kısa bir zamanda elde etmeniz mümkün. Daha fazla tecrübe daha etkili çözümler geliştirilebilmesine olanak sağlıyor.

Maliyet

Bir üye yönetim sistemi hizmetinin iş yükünüzü azaltmada ne kadar etkili olabileceğini sıkça dile getiriyoruz. Böylesine elzem bir ihtiyacı kurum içinden birilerinin gidermesi en az maliyetle işi kotardığınız anlamına gelebilir. Ancak yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü uzun vadede sisteminizin yetkinliğini sorgular duruma gelebilirsiniz. Bu da yeni çözümler bulabilmek için hesapta olmayan harcamalar anlamına gelebilir.

Sürekli Destek

Bir üye yönetim sistemi hizmetinden yararlanırken herhangi bir sorunla karşılaştığınızda çalışanlarınızın çözüm için saatlerini harcamalarına gerek yok, bunun yerine hizmet sağlayıcı firmayı aradığınızda işlerinizi aksatmadan çok daha kısa bir sürede sorunu halledebilirsiniz. Raklet iyi günde kötü günde yanınızda.

Raklet’e kaydolarak iş veriminizi hiç olmadığı kadar artırabilir, sorunları düşünmekle zaman kaybetmeyip yeni projelerinize odaklanabilirsiniz.

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!

How to Send Debt Reminder E-mails to Your Members?

You can send debt reminder e-mails to your members by which they can pay their debts with one click. By sending dept reminder e-mails regularly, you can easily increase your revenues while getting rid of extra work hours. In order to send these debt reminder emails:

  1. Click Email section in the left column in Admin panel and in the following page, click +Create New Email button.

Borc Hatirlatma maili

2. You are in the the first step of creating a new email. Select your recipients from the lists section as Members with Debt and write down the subject of your email. Click Design for the next step.
Borc email 3

3. In this step where you can create the content of our e-mail, click Add Custom field button and select First name, last name and balance. You can write the content of your email and click Add part section in order to add payment button to your email to give the opportunity to your members to pay with one click.

Borc hatirlatma maili 4

4. After having organised the parts of your e-mail, click Preview button to see how it looks like. If everything is ok, you can send it directly via clicking Send Now or firstly, you can test it.

Borc hatirlatma maili 5

How to Create Events in Your Raklet Account?

In order to create an event in your Raklet account:

  1. Go to Events section in the Administrator Panel and click +Add Event button at the upper right corner.

2. You are on the page where you can decide on the name, content, date, time, visuals and the location of your event before publishing it and starting to accept inscriptions. You can make your event public or members-only and you can choose the bank account that will be used while online ticket sales. After having decided on the details of your event, click Save.

3. In the following page, you will be able to choose if your event will be free or paid. As an alternative, you can make it free for your members and paid for non-members. All you have to do is to Add ticket type and specify it according to your preferences.

4. After having decided on ticket types, Go to Event Details for a preview of your event page. You can publish it immediately or you can go to the event page to see it through the eyes of third parties.

 

5. On this event page, you will see that your guests will be able to see the location of your event by Google Maps and make their registration by buying tickets. If everything is ok, the only thing you have to do is to publish it.

urban-agriculture-training-association-for-ecological-living-8

6. If you want to see your attendee list, go to your event in your administrator panel. The inscriptions will be listed under Payments section.

 

Dernek Yazılımı: Evet Ama Hangisi?

Teknolojinin hayatlarımızı nasıl değiştirip dönüştürdüğünden sıklıkla söz ediyoruz. Artık tüm sektörlerin bir yazılımı var: muhasebe yazılımı, restoran-market yazılımı, teknik servis yazılımı… Peki dernek yönetimi gibi zor bir mesele için geliştirilmiş bir çözüm yok mu? Var elbet: Dernek yazılımı.

Dernekleri etkin bir şekilde yönetmek, zaman içinde hantallaşmadan aynı etkinlikte çalışmalarını sağlamak kolay bir mesele değil. Ağır iş yükü bir süre sonra verim kaybını, verim kaybı da motivasyon eksikliğini beraberinde getiriyor. Yola çıkarkenki hedefler, geliştirilen onca güzel proje bu yolda heba olup gidiyor. Bir dernek yazılımı edinerek rafa kaldırdığınız o güzelim projeleri hayata geçirebilirsiniz belki de.

İşlerle boğuşmak yerine bir dernek yazılımı edinmeniz konusunda hemfikirsek hemen arkasından aklınızda beliriverecek şu soruyu da açıklığa kavuşturalım: Ciddi bir bütçe ayırarak derneğinize özel bir yazılım mı geliştirmeli, var olan bir dernek yazılımı mı tercih etmeli?

Raklet özelinde konuşacak olursak eğer, çok daha ekonomik oluşu, derneklerin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme konusunda uzman bir ekip tarafından geliştirilmiş olması ve herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda sürekli yanınızda olabilmesi gibi özelliklerini düşündüğümüzde, cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Bu iddiayı güçlendirebilecek ve Raklet’i var olan diğer dernek yazılımlarından ayıran başka özellikler de var. Gelin onların neler olduğuna yakından bakalım:

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir dernek yazılımı

İhtiyaçlarınıza parça parça çözümler üreten birçok dernek yazılımı bulunabilir. Raklet ise çok daha bütüncül bir bakışla bir derneğin ihtiyaç duyabileceği tüm çözümleri bünyesinde barındırmayı hedefleyen bir platform. Nedir bu ihtiyaçlar?

Mobil destekli uygulamalar

Mobil uygulamalar artık hayatlarımızın yadsınamaz bir gerçeği. Bu gerçeği görmezden geldiğinizde istediğiniz verimi yakalamanız oldukça zor. Benzerlerinin aksine Raklet, mobil cihazlarda da aynı verimde çalışacak şekilde geliştirildiği için hayatınızı tahmininizden çok daha fazla kolaylaştırabilir.

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden çalışma imkanı

Offline dernek yazılımlarının aksine Raklet, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden çalışmanıza imkan veren ve böylece ekip arkadaşlarınızın arasındaki koordinasyonu artıran bir bulut platformu. Bir bulut platformunun veriminizi nasıl artırabileceği konusunda şüpheleriniz varsa şöyle buyrun: Dernek, Vakıf ve STK’lar İçin Bulut Teknolojisi

Offline mı online mı ikileminde kalanlar için: Dilediğiniz veriyi sistemden çekebilmeniz, excel dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilmeniz de mümkün.

Gelişmiş raporlama özellikleri

Raklet’in temel amaçlarından biri de faaliyetlerinizin sonuçlarını görüp daha sağlam adımlarla ilerlemenize olanak sağlamak. Raklet  gelirleriniz, kullandığınız iletişim metodlarının etkinliği, düzenlediğiniz etkinliklere katılım oranları gibi verilere ulaşıp stratejilerinizi gözden geçirmenize de olanak sağlıyor.

Kullanacağınız dernek yazılımı konusunda ihtiyaçlarınızı gözden geçirmeniz ve doğru kararı vermeniz oldukça önemli. Hesabınızı oluşturarak Raklet’in sizler için doğru dernek yazılımı olup olmadığını görebilir, her türlü sorunuz için dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!

How to Create a Donation Page in Your Raklet Account?

You can easily boost the power of your organisation by creating your public donation page and starting to collect donations which will fund your precious projects.

In order to create a donation page in your Raklet account:

1. Go to Donations section in the administrator panel and click + Create your first fundraising campaign.

donation-page-1

2. You are on the page where you decide on the name of your campaign, your campaign message, the duration of your campaign, your targets and the bank account that will be used for this campaign. (Yes, you can add different bank accounts in your Raklet account)

One another crucial point on this page is to decide on the visibility of your campaign. You can make it public by enabling public donation and widen your donor community. Or you can disable it if you want that your campaign stays visible only for your members. After having decided on all of this, click Save.

donation-2

3. The visual content is very important in order to inspire your donors. You can upload your campaign visuals through Photo section. Click Add, Select File and choose a photo from your computer.

donation-3

4. The last point that we have to define is the Payment Modes. Your donors can donate in the predefined amounts. You can decide on the amounts by clicking add and repeating this function as much as you want. If you want that your donors can decide on the amount, the only thing that you have to do is to activate Custom Payment.

donation-5

donation-6

5. When you finish all of these steps, for a preview of your campaign go to General section again. If everything is ok, you can Publish it directly and click Go to Donation Page to see it through the eyes of third parties.

donation-7

donation-8

6. That’s how your donors see your public donation page and now, you are ready to accept donations. You can see the list of your donors under the section of Donations at your event page in the administrator panel.

donation-9

donation-10

Dernek Yönetim Sistemi Hakkında Aklınıza Takılanlar

Kurumunuzu çok daha etkin bir şekilde yönetebilmeniz ve başarılı sonuçlar elde edebilmeniz için bildiklerimizi bir süredir sizlerle paylaşıyoruz. Ancak yine de kafanıza taklan birtakım soru işaretleri olabilir. Bu yazıda dernek yönetim sistemi ve özelinde Raklet hakkında bilmek isteyebileceğiniz en temel noktalara yer vermeye çalıştık.

Raklet, tüm üyelerinizi tek bir çatı altında toplayıp üye bilgilerinizi her zaman güncel tutabileceğiniz bir dernek yönetim sistemi.  Ancak yapabilecekleriniz bunlarla sınırlı değil. Gelin neler yapabileceğinize birlikte bakalım.

Toplu e-mail/ sms gönderimi ile etkin iletişim

Sistem üzerinden istediğimiz üyelere sms ya da e-mail gönderebilir miyim ?

Raklet üzerinde dilediğiniz gibi kategoriler oluşturabilir, üyelerinize toplu e-mail ya da sms gönderimi yapabilirsiniz. Böylelikle doğru içeriği doğru kişiye göndermiş olursunuz.

E-maillerin ulaşıp ulaşmadığı raporlanıyor mu?

E-mail gönderiminde detaylı geri bildirim alabilir, ulaşan e-mail sayısı ve yüzdesi, ulaşmayan email sayısı ve neden ulaşmadığı bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıca email ve SMS gönderim raporlarında iletişim bilgisi eksik olan üyeler ile ilgili uyarı alırsınız.

Gönderdiğim maillerin mobil cihazlarda açılmaması gibi bir sorunla karşılaşır mıyım ?

Raklet mobil cihazlarda da aynı verimde çalışacak şekilde tasarlandı. Üyeleriniz gönderilerinize mobil cihazlarından da sorunsuz bir şekilde erişebilirler. Mobil uygulamalar kurumunuzun başarısında tahmin ettiğinizden de önemli olabilir.

Başarılı Etkinlikler

Üyelere özel etkinlik düzenleyebilir miyim?

Dilerseniz sadece üyelerinize özel, dilerseniz herkese açık etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Üyelerinize özel olan etkinliklere ait davet veya biletlere sadece üyeleriniz ulaşabilir.

Sistem üzerinden online bilet satışı mümkün mü ?

Etkinlik biletlerinizi online olarak hem de oldukça düşük komisyonlarla satabilmeniz mümkün.

Kapıda bilet satışı ve takibi yapabilir miyim?

İsteklerinize göre oluşturduğunuz etkinlik biletlerini kapıda satabilir ve takibini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca daha önceden kaydedilen ziyaretçilerin takibini ve check-in işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Online Ödemeler

 Sistem üzerinden üyelik aidatı toplayabiliyor muyuz?

Sistem üzerinden üyelik aidatı ve dilerseniz bağış toplayabilirsiniz. Kredi kartıyla online şekilde veya mobil ödeme yöntemi ile alacağınız ödemeler, otomatik olarak kaydedilir. Ödeme zamanları geldiğinde üyeleriniz borçlarını görebildikleri bir mail alır ve kendilerine özel ödeme sayfasına yönlendirilerek ödemelerini tek tıkla gerçekleştirebilirler.

Üyelerden her sene otomatik olarak ödeme çekilebiliyor mu?

Üyelerinizin onay vermesi durumunda, tekrar bir işlem yapmanıza gerek kalmadan, düzenli aralıklarla ödeme alabilirsiniz. Bu yöntemle gelirlerinizi artırabilir, iş yükünüzü azaltabilirsiniz.

Daha güçlü bağlar

 Üyeler kendi aralarında iletişim kurabilirler mi ?

Raklet üyelerinize özel bir sosyal ağ hizmeti sunar. Üyeleriniz diğer üyeleri şehir, meslek, okullarına göre filtreleyerek ya da özel bir kişiyi arayarak kendileriyle platform üzerinden diledikleri gibi iletişim kurabilirler.

Raklet üzerinden iş ilanı verilebilir mi?

 Hem üyeleriniz hem de siz (yöneticiler) iş ilanları oluşturabilirsiniz. Yöneticiler olarak iş ilanlarının takibini ve kontrolünü gerçekleştirebilir ve gerektiği durumlarda üyelerinizin oluşturduğu ilanlara müdahalede bulunabilirsiniz.

Raporlama

 Sistemin raporlama özelliği bulunuyor mu?

Sistem içerisinde bulunan raporlama özelliği sayesinde ödemeler, etkinlikler, üye bilgileri ve sosyal ağ trafiği dahil olmak üzere birçok rapora ulaşabilirsiniz. Bu raporlardan elde ettiğiniz verilerle kurumunuzu başarıya ulaştırmak için etkili bir eylem planı geliştirmeniz mümkün.

Raklet’in tüm bu uygulamalarıyla  kurumunuzun işleyişini hiç olmadığı kadar etkin hâle getirebilir, yeni başarılara imza atabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!