Email Konu Başlığı Belirleme Sanatı

Üye, bağışçı ya da gönüllülerinizle sağlıklı bir iletişim kurmanın yollarından biri de kendilerine düzenli email göndermek. Ancak burada doğru içeriği, doğru kişilere ve doğru konu başlığıyla göndermeniz çok önemli zira istatistiklere göre her üç mail alıcısından biri, e-maili sadece konu başlığına bakarak açıp açmamaya karar veriyor.

Dolayısıyla o güzelim email içeriklerinizin boşa gitmemesi için ilk adım, uygun ve çarpıcı bir konu başlığı belirlemek.  

Kapaklarına Göre Seçilen Kitaplar

Hepimiz her gün onlarca gereksiz email alıyor ve tüm bu email yığınından hangi emaillerin okunmaya değer olduğuna saniyeler içerisinde karar veriyoruz.  Önemli olan emailinizin benzerleri arasından sıyrılarak tüm bu kalabalık içinde kendini ne kadar gösterebildiği.

Önümüzdeki bir kitap yığınından seçmeniz gereken bir kitap olduğunda öncelikle kitabın  kapağına dikkat edişimiz gibi, emaillerimizi açıp açmamaya da konularına göre karar veriyoruz. Emailinizin konusu çok çok geniş bir veri okyanusunda dikkat çekmenin tek  yolu.

Peki emailinizin konu başlığına nasıl karar vermeli?

Kime hitap ediyorsunuz?

Email gönderimlerinizde topluluğunuzu iyi tanımanız ve kendilerine uygun bir hitap biçimi geliştirmeniz oldukça önemli. Örneğin gençlerle çalışan bir kurumda faaliyet gösteriyorsanız çok daha samimi ve dinamik bir dil benimseyebilir, üyeleriniz yaşı büyük kişilerden oluşuyorsa çok daha resmi bir dil kullanabilirsiniz. İçerikte olduğu kadar emailinizin konu başlığını belirlerken de uygun dilin seçimine dikkat etmekte yarar var.

Emaillerinizi Özelleştirme

Artık bildiğiniz gibi iletişimin en önemli kurallarından biri doğru içeriği, doğru kişilere, doğru zamanda iletebilmek. Bu nedenle topluluğunuzu homojen bir grup olarak görüp aynı içeriği tüm kişilerinize göndermek yerine onları ilgili alanlarına, kurumunuzla olan ilişkilerine göre gruplandırıp doğru içeriği göndermeniz çok daha etkili.

Raklet üzerinde topluluğunuzda yer alan kişileri etiketler ya da listeler yoluyla dilediğiniz gibi kategorilere ayırabilir, özelleştirilmiş alanlar özelliği sayesinde kişilerinize dair tutmak istediğiniz tüm verileri sistemde tutabilirsiniz.

Topluluğunuzu tanıdıktan ve ilgili kategorileri oluşturduktan sonra emailinizi düzenlemeniz ve konu başlığınızı belirlemeniz çok daha kolay. Emailinizi gönderirken aynı içerik olsa bile konu başlığını kategoriye özel bir şekilde belirlediğinizde, açılma oranının çok daha yüksek olduğunu görebilirsiniz.

Yapılmayacaklar Listesi

Emaillerinizin konu başlığını belirlerken özgürsünüz, topluluğunuzun niteliğine bağlı olarak konuyu belirleyebilir, sonuçlara göre farklı stratejiler izleyebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun kaçınmanız gereken iki önemli nokta var.  Biri BÜYÜK HARF KULLANMAK ve diğeri ise ÜNLEM İŞARETİ KULLANMAK!!!!! Bu iki kullanım da emaillerinizin doğrudan silinmesi ya da gereksiz kutusuna gönderilmesinin nedeni olabilir.

Raklet hesabınızı oluşturarak topluluğunuzu yakından tanıyıp kişilerinizi gruplandırabilir, dilediğiniz verilerle oluşturduğunuz kategoriler özel kişiselleştirilmiş emailler gönderebilirsiniz.  

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!

STK’lar İçin İletişim Çalışmaları Atölyesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde Gerçekleşti

Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak düzenlediği atölyeler STK’ların etki alanlarını genişletebilmeleri için onlara yol göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta  Aysun Koçaner’in katımıyla gerçekleştirilen  STK’lar için İletişim Çalışmaları Atölyesi’nde STK’larda iletişimin önemi, paydaşlarla ve medyayla olan ilişkilerde dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları” dersini veren Aysun Koçaner’in çarpıcı örnekler verdiği atölyeden satır başları şu şekilde:

Kurumsal itibar için görünürlük

Daha önce Sivil Toplum Buluşmaları Serisi kapsamında konuşmacı kurumlarımızın da ifade ettiği gibi sivil toplum kuruluşlarına güven duymama hem bağışçılık hem de gönüllülük faaliyetlerinde oldukça belirleyici. Koçaner, bu güven sorununun üstesinden gelebilecek olan kurumsal itibarı oluşturmanın önemli yollarından birinin kamuoyu önündeki görünürlülükle sağlanabileceğini, bu nedenle de uygun bir iletişim stratejisi geliştirmenin çokça önemli olduğunun altını çiziyor.

İletişim stratejisi nedir?

İletişim stratejisinin doğru mesajın doğru yerde ve doğru araçla, doğru dozda ve doğru zamanda iletilmesi olduğunu söyleyen Koçaner, iletişim stratejisi belirlemeden önce kurumların izlemesi gereken adımları şu şekilde özetliyor.

  • Kurumun hedeflerini, misyon ve vizyonunu belirlemesi
  • Sosyal paydaşların ve öncelikli hedef kitlelerinin belirlenmesi
  • Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri içeren durum analizinin yapılması
  • İletişim hedeflerinin belirlenmesi

Sosyal Paydaşlarla İlişkiler

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürürken iletişim halinde oldukları birbirinden farklı aktörler ve bu aktörlerin her biriyle kurulan iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Paydaşlarla kurulan güçlü bir iletişim kurumun başarısında oldukça belirleyici.

Kamuoyu, kurumun faaliyetlerinden etkilenen kitle, benzer alanda faaliyet gösteren diğer STK’lar, finansal çevreler, akademik çevreler, kanaat önderleri, ilgili yönetim birimleri ve medyayı bu sosyal paydaşlara örnek olarak gösterebilmek mümkün.

İletişim Stratejisi için Gereken Alt Yapı Çalışmaları

Kurumların iletişim stratejilerini hayata geçirirken teknik açıdan da ellerini güçlendirmeleri önemli. Koçaner’e göre farklı sosyal paydaşlarla iletişim kurarken kullanılacak mesajın ve görsellerin belirlenmesi, kurumun faaliyet alanına dair istatistiki veriler ve araştırma sonuçlarının bir araya getirilmesi, web sitesi tasarımı ve sosyal medya hesaplarının açılması, medya sözcülerinin belirlenmesi ve gerekli medya eğitimlerinin verilmesi bu adımlardan birkaçını oluşturuyor.

Medyayla İlişkiler

Tahmin edileceği üzere görünürlülüğü sağlamanın en önemli araçlardan biri medya. Medyayla kurulan ilişkilerde kullanılan dilin sadeliği, fazla akademik bir dilin kullanılmaması oldukça önemli. İstatistiklerin yanında insan hikayelerine yer vermek de hem medyayla kurulan iletişimde hem de medya aracılığıyla başka kitlelere ulaşırken etkiyi artıran unsurlardan.

Yine yerel basının gücünü hafife almamak ve projeler kapsamında medyayı ara dönemlerde bilgilendirmek medya ile süregiden sağlıklı bir iletişim için oldukça önemli.

Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin tüm etkinliklerini web sitelerinden takip edebilmeniz ve kurumuzun ihtiyaç duyduğu atölyelere kaydınızı yaptırmanız mümkün. 

Çorbada Tuzun Olsun Derneği Umudu Çoğaltmaya Devam Ediyor

Netsquared Istanbul tarafından Raklet sponsorluğunda Tasarım Atölyesi Kadıköy iş birliğiyle gerçekleştirilen Sivil Toplum Buluşmaları serisinin ikincisi Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nden Ahmet Türker ve Yasemin Uluçınar’ın katılımıyla geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Hem insan kaynağının (profesyoneller, gönüllüler, bağışçılar) hem de finansal kaynakların sürdürülebilirliği sivil toplum alanının en önemli sorunlarından birini oluşturuyor. Kısa zamanda çok sayıda gönüllüye ulaşan ve sürdürülebilir bir yapı olmayı başararak sokakta yaşamak zorunda kalan çok sayıda insanın hayatına dokunan Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile bu iki alandaki sürdürebilirliği nasıl sağladıklarını konuştuk.

Çorba Önemli Ama Aslolan Diyalog

Çorbada Tuzun Olsun Derneği sokaklarda ötekileştirdiğimiz, korktuğumuz, çoğu zaman görmezden geldiğimiz insanları nasıl kazanabileceğimiz sorusundan hareketle yola çıkmış bir dernek ve amacını şu şekilde açıklıyor:

Evsizlik; madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, suç oranlarıyla da iç içe geçmiş çok fazla  parametresi olan bir durum. Amacımız yalnızca çorba dağıtıp bu insanların karınlarını doyurmak değil, aynı zamanda farkındalık yaratmak ve çorba dağıtırken diyalog kurmak. Çorba dağıtımı sırasında bu insanlarla iletişime geçebiliyor ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirip atölyelere dahil edebiliyoruz örneğin.

Sokakta yaşayan bu insanların hayatlarına dokunurken özenli davranılması gerektiğinin ve başka travmalara yol açmamak için dezavantajlı grubu tanımanın oldukça önemli olduğunun altını çiziyorlar. Bu nedenle Dernek, uzmanlarla ve bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışıyor.

Gönüllülerle İlişkiler

“Sokaktaki insanları nasıl kazanabiliriz?” sorusunun yanında Dernek’in sorduğu bir diğer soru da “Gönüllüleri nasıl kazanabiliriz?”.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin çoğunlukla gençlerden oluşan bir gönüllü ağı var. Çok sayıda gönüllüye ulaşıp gönüllülük faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmek birçok sivil toplum kuruluşu için sorun teşkil edebiliyor. Dernek bu alandaki başarısını öncelikli olarak tüm ideolojik çatışmaların ötesinde çok insani bir noktada faaliyet gösteriyor olmalarına bağlıyor:

Başka alanlarda çatışan kitleler burada çatışmıyor. Bu tip tartışmalara girmeyip yalnızca ortak bir amaç için bir aradalar. Gönüllülerin de karar mekanizmalarının içerisinde yer almalarına, inisiyatif kullanabilmelerine özen gösteriyoruz. Hiyerarşinin olmadığı yatay ve şeffaf bir yapılanmanın içerisinde olmaları devamlılığı sağlayan önemli bir etken. Zira sivil toplum alanındaki güvensizlik gönüllülük faaliyetlerinde de oldukça belirleyici

İnisiyatif Olarak Yola Çıkıp Dernekleşmeye Giden Yol

Çorbada Tuzun Olsun Derneği son 10 aydır dernek olarak faaliyet gösteren ve bunun öncesinde inisiyatif olarak varlığını sürdüren bir yapı. Bir inisiyatif olarak devam edebilecekken neden dernekleştiklerini şöyle açıklıyorlar:

Daha fazlasını yapabilmek için dernekleştik. Yaptıklarınızın farkına vardıklarında resmi kurumlar, kurumsal şirketler destek olmak istiyorlar ancak bunun için bizim de kurumsal bir yapıda olmamız gerekiyor. Dernekleştiğinizde artık hukuki zeminde varlık gösteriyorsunuz ve kalıcı çözümler için bu şart.

Dernek olduğunuzda insanlar, resmi makamlar, şirketler sizi çok daha fazla ciddiye alıyorlar. Dernekleştikten sonra artık çeşitli sponsorluklar yoluyla finansal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayabiliyoruz.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği çözüm odaklı yaklaşımıyla yaşadığımız tüm kutuplaşmaların ötesinde umudu çoğaltmaya ve çok sayıda evsizin ve gönüllünün hayatına dokunmaya devam ediyor. Örneklerin çoğalması dileğiyle…

Sivil toplum buluşmaları serisi kapsamındaki tüm etkinlikleri Raklet etkinlik sayfasından takip edebilir, kaydınızı yaptırabilirsiniz. Sosyal medya paylaşımlarında bulunmak isterseniz  #siviltoplum #siviltoplumbulusmaları hastaglerini kullanabilirsiniz.

Netsquared Istanbul iletişim ağına dahil olup etkinliklerimizle ilgili tüm güncel haberlere erişebilirsiniz.

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!

Raklet is Always Here to Support Refugee Organizations

As a cloud platform developed for NGOs, Raklet helps organizations that support and empower refugees. Communication with volunteers, refugee registrations with custom fields or public donation campaigns are the most useful features of Raklet for refugee organizations.

How Raklet can help you to reduce your workload while increasing your efficiency?

Customised database always up-to-date

It is important to be well organized while trying to reach out lots of people in need and allocate limited resources. You can import all your contacts into your Raklet account (members, volunteers, donors, local managers, refugees registered to your association…) and create custom fields as many as you want to organize your database efficiently. 

If you give them access, your teammates can log in to your Raklet account and make necessary updates even while they are working in the field.

4.jpg

Easy Membership Management

You can import all your contacts into your Raklet account regardless if they are your official members or just people with whom your refugee organization has ties. You have a special panel related to your official members. So, you can keep track of their payments and manage the process related to their memberships. Also, you can create different membership types with different membership fees.

Online Payments

You can collect payments online both from a computer or mobile device for membership fees, donations and registration fees. Raklet’s automated payment system provides support for recurring payments so members are charged automatically when the time comes. Furthermore, payments are collected with the lowest transaction fees. It has never been so easy to boost the revenue of your organization.

8.jpg

Efficient Communication Tools

You can create categories in your Raklet account according to your needs and send bulk/emails or sms related to each category. Do you need to organize your volunteers or send the press release to press members? Just select the category and send your message. It is very easy to see if your emails are delivered, opened or clicked. You have all data to empower your communication strategies.

9.jpg

Sending Newsletters

Newsletters are very important to inform your audience about your activities, to share the latest news related to your activity area. You can easily design your newsletters on your Raklet account and send them to your contacts according to the categories that you have created in your account.

Public Donation Campaigns:

Donations constitute the most important financial resource for refugee organizations. Publishing donation campaigns are so easy that you can create your public donation page with your campaign visual and message just in a few minutes.

Public donation pages allow to reach out to a wider donor audience and recurring donations ensure that you will have a donation revenue all year round. Furthermore, you can collect donations from all over the world. It is very easy to keep track of your donors and maintain a healthy communication with them.

imece bagis.png

Successful Event Organisations

Events can be another method for fundraising or to spread the word about your activity area. You can create paid or free events, sell your tickets and check-in your attendees at the door. It is a good way to increase the visibility of your organization and the support of people.

12 (2).jpg

Secure

Raklet is built with industry-standard security practices and employs strict policies to protect your data.

Private

Raklet has a company-wide commitment to your privacy and your data is never shared 3rd parties.

User-friendly

You don’t need to be a technical expert to use Raklet. Its user-friendly interface will help you along the way.

Multilingual

It is possible to use Raklet in English, Turkish, French and Italian. You or each of your contacts can choose the language in which he/ she will use the platform.

Raklet is always with you to help refugees and to make the world more liveable.

Create your free account today!