Sağlık Dernekleri İçin Yeni Çözümler: Bir İletişim Yönetim Platformu Olarak Raklet

Bir proje geliştirirken sahada olmak, sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığınız insanlarla etkileşim hâlinde olmak oldukça önemli. Bu etkileşim, ayaklarınızın yere daha sağlam basmasına imkan veriyor. Biz de bu amaçla çeşitli alanlarda faaliyet gösteren derneklerle bir araya geliyor, onların bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda Raklet’i geliştirmeye devam ediyoruz.  17 Şubat 2016 Çarşamba günü Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz “ Sağlık Dernekleri İçin Teknolojik Çözümler ” paneli de bu kapsamda düzenlediğimiz etkinliklerden biriydi.

Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekleri ikiye ayırmak mümkün: Hastalar ve hasta yakınları tarafından kurulmuş dernekler ve aynı tıp alanında faaliyet gösteren bilim insanlarının kurdukları uzman dernekleri. Topluluğun özellikleri ya da amaçları değişebiliyor, ancak buluştukları ortak nokta, topluluğu oluşturan kişiler arasında sağlıklı bir iletişim sürdürebiliyor olmanın önemi.

Bir iletişim yönetim platformu olarak Raklet

İşte bu yüzden Raklet’i tanımlarken kullanmayı en çok sevdiğimiz kavramlardan biri de, dernek yönetim sistemi ya da üye yönetim platformunun yanında, iletişim yönetim platformu. Böyle bir tanımla yalnızca üyeler değil gönüllüler, bağışçılar, destekçiler ya da hayatlarının bir döneminde sizlerle yolu kesişmiş tüm kişilerin dahil olabildiği bir toplulukla olan iletişiminizi kastetmiş oluyoruz.

İletişim önemli zira panelin başlangıcında Galatasaray Üniversitesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı ve sağlık iletişimi alanında çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Elgiz Yılmaz’ın da dikkat çektiği üzere sağlıkta yeni iletişim teknolojileri yepyeni kapılar açabiliyor. Hastaların, hasta yakınları ve uzmanların hem kendi aralarında hem de birbirleriyle olan bilgi ve tecrübe paylaşımları bir güç birliği oluşturabilmeye, teşhis ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sunuyor.

Katılımcılarımızın soru ve cevapları eşliğinde Raklet’i de tanıttığımız panel, bu etkili iletişimin nasıl sürdürülebileceği sorusuna da cevap niteliğindeydi. Özetlememiz gerekirse Raklet ile:

  • İletişimde olduğunuz kişilerin (üyeler, bağışçılar, gönüllüler, destekçiler ya da sizin belirleyeceğiniz herhangi bir kategoride yer alan kişiler) verilerini güncel tutabilir ve zaman tüneli uygulaması ile onları çok daha yakından tanıyabilirsiniz.
  • Sistem üzerinden toplu ya da bireysel e-posta ya da sms gönderebilir, tüm üyeleriniz ile sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturabilirsiniz.
  • Aidat ve bağış ödemelerini hem bilgisayar hem de mobil cihazlardan tek tıkla kolayca toplayabilirsiniz.
  • Etkinlikler oluşturup platform üzerinden üyelere özel indirimli bilet satışları gerçekleştirebilir, sistem üzerinden oluşturduğunuz bağış kampanyalarına dair güncellemeleri üyeleriyle kolayca paylaşabilirsiniz.
  • Üyelere özel sosyal uygulaması ile üyeleriniz arasındaki bağların güçlenmesine ve iş birliği olanaklarının ortaya çıkmasına öncülük edebilirsiniz.

Yeniden görüşmek dileğiyle…

Ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun!

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir